Proficiat.

Je hebt de ultieme top bereikt! Het is niet de hoogste top ter wereld, maar wel de mooiste, dat staat vast. Je hebt heel wat moeten doorstaan om deze verboden plek te bereiken. Als je de binnenplaats op loopt, zie je een monnik hout verzamelen. Hij groet je en heet je welkom. Links zie je twee bewoners mediteren.

Het zijn Yautman en El Choucas, de twee legendarische gidsen. Ze feliciteren je met je prestatie…

…rust nu maar even uit, je zult het kunnen gebruiken, want zij hebben een nieuwe uitdaging voor je!

ULTIMATE TREK.

Download hieronder in HD de speciale Klimkaart voor Ultimate Trek hieronder.

De spelregels.

In Ultimate Trek beklimmen de spelers 3 bergen: de laagste berg heeft witte cirkels, de middelste berg heeft groene cirkels en de hoogste berg heeft blauwe cirkels.

De spelers kunnen Ultimate Trek als Expeditie spelen (met meerdere spelers of in de variant Solo). De Expeditie vindt dan niet plaats in 3 etappes, maar slechts in 1 etappe. Het doel van Ultimate Trek is echter de hoogste score te behalen (de spelers verdienen geen Reputatiesterren in Ultimate Trek).

De spelers volgen de normale spelregels van Trek 12, met de volgende aanpassingen:

 1. De spelers moeten onder aan de laagste berg beginnen, in een van de onderste 4 cirkels. Vervolgens volgen ze de normale spelregels (ze mogen alleen een cirkel invullen grenzend aan een ingevulde cirkel) tot de 3 bergen volledig zijn ingevuld.
 2. Bij elke berg hoort een Keuzetabel waarin de spelers aankruisen welke dobbelresultaten ze gebruiken. De spelers moeten hun keuze aankruisen in de Keuzetabel die hoort bij de berg waarvan ze een cirkel invullen (ze mogen dus niet een cirkel van de witte berg invullen en hun keuze aankruisen in de Keuzetabel van de blauwe berg). (De pijlen geven duidelijk aan welke Keuzetabel bij welke berg hoort.)
 3. De spelers kunnen alleen van de ene naar de andere berg via een Klimlijn (aangegeven met stippellijnen).De spelers mogen niet van de ene berg naar de andere via een Klimgebied.
 4. BONUS: De eerste speler die erin slaagt een cirkel onder aan de berg (dus zonder gebruik van een Kompas) te verbinden met een cirkel die grenst aan een vlag, mag de vlag omcirkelen. De speler krijgt aan het spel de overeenkomstige bonus. Als 2 spelers de cirkel tegelijkertijd bereiken, krijgen ze allebei de bonus. Als een speler de variant Solo speelt, hoeft hij de vlag niet te omcirkelen, want de 2 spelers bereiken deze cirkels altijd tegelijkertijd. Probeer de bonussen te behalen om een nieuw record te vestigen voor de klim.
 5. De spelers mogen Hulpkaarten gebruiken (maar dat is niet verplicht, we bevelen de spelers aan Ultimate Trek eerst een keer zonder Hulpkaarten te spelen). De regels voor het gebruiken van Hulpkaarten zijn wel een beetje anders:
  • Voorbereiding: schud de Hulpkaarten en leg ze als een gedekte stapel op tafel.
  • Telkens als een speler een Klimgebied creëert met daarin de getallen 0, 1 of 2, trekt hij 3 kaarten van de stapel, waarvan hij er 1 houdt. De andere 2 legt hij af.
  • Als de trekstapel op is, schudden de spelers de afgelegde Hulpkaarten. Ze vormen de nieuwe trekstapel.
  • De spelers mogen zoveel Hulpkaarten gebruiken als ze willen tijdens het spel, maar ze mogen nooit meer dan 3 Hulpkaarten hebben. Aan het einde van het spel is elke Hulpkaart die de spelers nog bezitten, 3 bonuspunten waard.
Aller àTop